Điều Khoản Và Điều Kiện

Trang Chủ » Điều Khoản Và Điều Kiện

Những Điều Khoản Cũng Như Điều Kiện Người Chơi Cần Biết

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi W88. với những Thỏa Thuận và Điều Khoản này điều chỉnh việc sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm mọi nội dung, chức năng và dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua W88. Khi bạn tiếp cận hoặc sử dụng W88, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và tuân thủ những Thỏa Thuận và Điều Khoản này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, bạn nên ngưng truy cập và sử dụng W88.

Chúng tôi sở hữu và có quyền sở hữu trí tuệ 

Đối với trang web và tất cả các thành phần của nó (bao gồm tất cả và không giới hạn vào mọi thông tin, phần mềm, văn bản, giao diện, hình ảnh, video và âm thanh). Những tài sản này thuộc về chúng tôi, các đối tác cấp phép hoặc các nhà cung cấp khác và được bảo vệ bởi các quyền bản quyền, thương hiệu, sáng chế, bí mật thương mại và quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu khác về trang thiết bị.

Những Điều Khi Sử Dụng Trang W88

Chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, không độc quyền, không chuyển nhượng và có khả năng bị thu hồi để truy cập và sử dụng Trang W88 chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại của bạn. Việc sử dụng trang web này không được phép cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc bất kỳ cách nào có thể gây hại, nghẽn mạng, quá tải hoặc làm suy yếu hoặc can thiệp vào việc sử dụng và trải nghiệm của bất kỳ bên thứ ba nào đối với Trang W88.

Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin được cung cấp ở đây chỉ mang tính chất thông tin tổng quát và không hình thành tư vấn chuyên nghiệp. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm hoặc tuyên bố nào về tính đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, phù hợp hoặc sẵn có của thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan đến Trang W88 cho bất kỳ mục đích nào. Mọi sự phụ thuộc của bạn vào thông tin đó đều hoàn toàn dựa vào rủi ro của bạn.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Trong mọi tình huống, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, kết quả hoặc hình phạt nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng của bạn đối với Trang W88 hoặc bất kỳ nội dung, chức năng hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua chúng tôi, dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, vi phạm hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, thậm chí nếu chúng tôi đã được thông báo về khả năng của những tổn thất đó.

Bảo Vệ

Bạn đồng ý bảo vệ, phòng thủ và miễn trừ chúng tôi và các công ty liên kết, các cơ quan, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi khỏi mọi thiệt hại, chi phí, tổn thất và chi phí, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với những Điều khoản này hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc sử dụng của bạn đối với Trang W88.

W88 Có Quyền Được Sửa Đổi Điều Khoản

Chúng tôi giữ quyền sửa đổi những Điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với bạn. Việc tiếp tục sử dụng Trang W88 sau bất kỳ sửa đổi nào đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những Điều khoản đã được sửa đổi.

Những Thẩm Quyền Và Luật Được Sử Dụng

Những Điều khoản này và việc sử dụng của bạn đối với trang W88 sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của địa phương mà chúng tôi đặt tại, không áp dụng bất kỳ quy định lựa chọn luật hay xung đột luật nào. Mọi tranh chấp pháp lý, hành động hoặc thủ tục phát sinh từ hoặc liên quan đến những Điều Khoản này hoặc sẽ bị khởi kiện độc quyền tại các tòa án liên bang hoặc tiểu bang ở địa phương mà chúng tôi đặt tại.

Những thỏa thuận của 2 bên

Những Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi đối với việc sử dụng trang W88 Casino và thay thế tất cả các trao đổi và đề xuất hiện tại hoặc trước đó, bất kể đó là trao đổi miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi.

Thông tin hỗ trợ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về những Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Telegram Zalo
Tắt [X]